Zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci

Zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci Z ustanovení § 363 odst. 1 zák. práce vyplývá, že ustanovení § 110 odst. 1 zák. práce je ustanovením, jímž se zapracovávají předpisy Evropského společenství zakotvující v pracovněprávních vztazích zásadu stejné...

Změna v oblasti DPH

Změny v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb a připravované změny v souvislosti s přijetím celního zákona S účinností od 1.5.2016 dochází ke změně ustanovení § 101a ZDPH, dle kterého se mění pohled na podání činěná...

Daňové novinky

Den daňové svobody Podle metodiky Liberálního institutu připadl letos Den daňové svobody na čtvrtek 2. června – což je o dva dny dříve než loni. Den daňové svobody je pomyslný okamžik, který rozděluje rok na 2 období. V té první části roku vydělávají daňoví poplatníci...

Dobrá daňová rada nebo příprava zkrácení daně?

Od 1. července 2016 je příprava zkrácení daně opět trestná. V první prázdninový den nabude právní moci novela zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, kterou se do českého právního řádu znovu zavádí trestnost přípravy trestného činu zkrácení daně dle § 240...

EET – Aplikace na ověřování účtenek

Finanční správa spustila na svých webových stránkách aplikaci na ověřování účtenek pomocí které si majitel účtenky bude moci ověřit správnost evidence účtenek obchodníkem. Formulář je přístupný na adrese www.daneelektronicky.cz – Elektronická evidence tržeb – Ověření...

Zkušební provoz EET

Počínaje 1. listopadem byl spuštěn zkušební provoz elektronické evidence tržeb. Do systému se podnikatelé mohou přihlásit dobrovolně a vyzkoušet, zda dochází ke správné výměně dat s úřady. Dle odhadu se 30 – 35% ještě nezačalo problematikou EET zabývat. Proti rizikům...

Zákon o prokazování původu majetku

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku byl začátkem října vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 321/2016 Sb. Zákon je účinný od 1. prosince 2016. Hlavním cílem tohoto zákona je úprava stávajících mechanismů v rámci daně z příjmů, a...

Na co si dát pozor před uzavřením účetnictví roku 2016

Vyhláška č. 250/2015 Sb., s účinností od 1.ledna 2016 přinesla nejen změny týkající se účtování v průběhu roku, ale také změny v obsahu a struktuře účetních výkazů, přílohy v účetní závěrce, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Jedná se...
Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku