Poplatníci

Poplatníci

Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa...

Neplést si kontrolní hlášení s elektronickou evidenci tržeb

Neplést si kontrolní hlášení s elektronickou evidenci tržeb Zatímco o elektronickou evidenci tržeb (EET) se teprve vede lítý boj na půdě parlamentu, jehož výsledek je těžko odhadnutelný, kontrolní hlášení (KH) je již platnou součástí našeho právního řádu.Povinnost...

Transferové ceny a BEPS

Transferové ceny a BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Transferové (převodní) ceny transakcí uskutečněných mezi podniky personálně nebo ekonomicky propojenými by měla každá společnost stanovit s ohledem na daňová pravidla v souladu s principem tržního odstupu,...

Daňové okénko

Daňové okénko Evropská komise představila Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem (The Anti Tax Avoidance Package), ve kterém vyzývá členské státy, aby zaujaly důraznější a koordinovanější přístup vůči společnostem, které se snaží vyhýbat placení daní. Návrhy...

Elektronická evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb a příslušný doprovodný zákon podepsal prezident České republiky, Miloš Zeman, dne 30. 03. 2016. Zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů a nabude platnosti v průběhu měsíce dubna 2016. Účinnost nabývá prvním dnem osmého kalendářního...

Máte osvobozené příjmy vyšší jak 5 mil. kč? POZOR!

MÁTE OSVOBOZENÉ PŘÍJMY VYŠŠÍ JAK 5 MIL. KČ? POZOR! Chtěli bychom upozornit, že s účinností od 1. ledna 2015 zavedl zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (dále jen „ZDP“), v ustanovení § 38v, poplatníkům daně z příjmu fyzických osob novou oznamovací povinnost týkající...
Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku