Daňové okénko

Evropská komise představila Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem (The Anti Tax Avoidance Package), ve kterém vyzývá členské státy, aby zaujaly důraznější a koordinovanější přístup vůči společnostem, které se snaží vyhýbat placení daní. Návrhy mimo jiné zahrnují opatření na podporu řádné daňové správy na mezinárodní úrovni, doporučení členským státům, jak předcházet zneužívání daňových smluv a opatření blokující nejběžnější metody, které společnosti používají, aby se vyhnuly placení daní. Balíček opatření se také zabývá otázkou, jak s ohledem na jednotný trh co nejlépe navázat na práci G20 a OECD v rámci projektu BEPS k dosažení účinnějšího a důslednějšího uplatňování daných pravidel v EU.

Finanční správa zveřejnila další z „pomůcek“ ke kontrolnímu hlášení – Doporučený postup pro většinu plátců DPH. Zároveň publikovala 10 návodných videí, které představují ukázku vyplnění kontrolního hlášení na Daňovém portálu. Finanční správa uvádí, že pro vyplnění byla použita data modelového plátce. Video slouží pouze pro lepší představu o vyplňování kontrolního hlášení a v žádném případě nenahrazuje Pokyny k vyplnění kontrolního hlášen

Dne 10. února 2016 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Evidence tržeb je rozdělena do čtyř základních etap: 1. etapa s trváním tři měsíce od spuštění: budou evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb; 2. etapa – 12 měsíců od spuštění: budou evidovány tržby z maloobchodu a velkoobchodu; 3. etapa – po skončení druhé etapy – budou evidovány tržby v ostatních činnostech s výjimkami ve 4. etapě; 4. etapa – 3 měsíce po skončení 2. etapy – budou evidována vybraná řemesla a výrobní činnosti. Spuštění 1. etapy nelze vyloučit již koncem tohoto roku, pokud budou návrhy schváleny senátem a podepsány prezidentem během března 2016, což se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobné.

V souvislosti s elektronickou evidencí tržeb schválila Poslanecká sněmovna zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, který např. zavádí jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 tis. Kč pro poplatníky, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb a dále snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů.

Připravila: spolupracující společnost WARIDO TAX

Máte-li zájem o bližší informace ve vztahu ke konkrétnímu případu, jsme Vám k dispozici.

Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku