Evidence tržeb nabyla platnosti

Dne 13.4.2016 byl zákon o evidenci tržeb vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 112/2016 Sb. 
Své tržby tak začne evidovat první skupina podnikatelů (ubytovací a stravovací služby) od 1. prosince 2016.

Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů i doprovodný zákon 
(v částce 43 pod číslem 113/2016 Sb.), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Ten například zavádí jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 tis. Kč pro poplatníky, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb a dále snížení sazby DPH 
v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.

Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku