Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

 

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. července 2017 pod č. 206/2017 Sb. vyhlášena novela zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o inspekci práce a dalších právních předpisů, která přináší změny zejména v oblasti diskriminace, agenturního zaměstnávání, výdělečné činnosti a pracovní neschopnosti uchazečů o zaměstnání, náhradního plnění a zavádí také nové přestupky a správní delikty.

 

Cílem aktualizované směrnice o převodních cenách pro rok 2017 je zrevidovat a uspořádat dřívější zprávy OECD, které se týkají převodních cen a jiných daňových záležitostí. Směrnice reflektuje výsledky projektu BEPS (projekt zaměřený proti rozmělňování základu daně a přesunu zisků mimo místo jejich vzniku) a zahrnuje revidovaná pravidla pro tzv. safe harbors. V rámci aktualizace byla provedena řada změn v konzistenci textu s cílem připravit ucelenou verzi směrnice OECD o převodních cenách. Česká republika reflektuje doporučení OECD v oblasti tržních cen v pokynech zveřejněných ministerstvem financí. Očekává se, že i tyto pokyny budou aktualizovány v souvislosti se zveřejněním směrnice o převodních cenách pro rok 2017.

Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku